وبلاگ نمایندگی آزادی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آزادی بهره برداری نمایید. http://azadic60.mihanblog.com 2020-04-02T07:28:58+01:00 text/html 2020-02-26T15:29:11+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی اطلاعیه درختکاری http://azadic60.mihanblog.com/post/1299 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/M/d.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>به تعویق افتادن تاریخ برگزاری اردوی درختکاری</div><div>با سلام؛</div><div>با توجه به شرایط &nbsp;شیوع بیماری اخیر و جهت حفظ و مراقبت از سلامتی اعضا، در صورت مساعد بودن شرایط، برگزاری اردوی درختکاری به پس از ایام عید و سال جدید موکول گردید.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; با احترام</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نگهبان اردوی جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰</div><div><br></div><div>کنگره ۶۰ درمان اعتیاد</div><div>‌‌╭════• text/html 2020-02-25T16:59:17+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی دستور جلسات هفتگی ؛《روز درختکاری 》کاشت درخت تداوم حیات http://azadic60.mihanblog.com/post/1293 <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">دهمین جلسه از دوره نوزدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر یونس با دستور جلسه</span><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Koodak">《 روز درختکاری》</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> یکشنبه &nbsp;4 اسفند سال 1398 راس ساعت 17: شروع به کار کرد.</span><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/M/r1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><br></div></div> </div> text/html 2020-02-22T19:58:21+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ درختکاری http://azadic60.mihanblog.com/post/1292 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;جلسه هفتم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور جلسه درختکاری در تاریخ 98/11/30، راس ساعت 8:40 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/jolase/1%20(2).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px;"><br></p> text/html 2020-02-21T20:19:40+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی سفری با عشق ، تولد سومین سال رهایی مسافر علیرضا http://azadic60.mihanblog.com/post/1291 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اولین جلسه از دوره هفدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی ویره با استادی ایجنت محترم مسافر امیر خرمشاهی و نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر داود با دستور جلسه<b>《وظایف راهنما و رهجو》و تولد سومین سال رهایی مسافر علیرضا </b>پنجشنبه 1 اسفند ماه &nbsp;سال 1398ساعت 17: آغاز به کار کرد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/i1.jpg" alt=""></font></div> text/html 2020-02-20T19:40:55+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60، دستور جلسات هفتگی http://azadic60.mihanblog.com/post/1290 <div><font size="3" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دهمین جلسه از دوره شانزدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی با استادی مسافر یونس و نگهبانی &nbsp;مسافر مصطفی و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه</font><font size="3" face="Mihan-Koodak">《 وظایف راهنما و رهجو 》</font><font size="3" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سه شنبه تاریخ 29&nbsp;بهمن‌‌&nbsp;&nbsp;ساعت 17: آغاز به کار کرد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/y1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div> text/html 2020-02-17T17:23:17+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی راهنما مانند نور شمع است و رهجو بازتابی از نور شمع http://azadic60.mihanblog.com/post/1289 <div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نهمین جلسه از دوره نوزدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر مرتضی و نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر احمد با دستور جلسه</font><font size="3" face="Mihan-Koodak">《 وظایف راهنما و رهجو 》</font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یکشنبه 27 بهمن ماه 1398 ساعت:17 شروع به کار کرد.</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/M/t1.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2020-02-16T06:43:16+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی دلنوشته ای از مسافر مصطفی http://azadic60.mihanblog.com/post/1288 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/کنگره/Mo.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">مشکلات زندگى نمی آیند كه نابودت كنند ، می آیند كه به تو کمک كنند تا پتانسیل هاى نهفته ات را بشناسى</font></div></div><div style="text-align: center;"></div></div> text/html 2020-02-15T12:18:06+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو http://azadic60.mihanblog.com/post/1287 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; line-height: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3">جلسه ششم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو در تاریخ 98/11/23، راس ساعت 9 آغاز به کار نمود.</font></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/dedqw.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 337px;"></span></span></p><p style="font-family: Ftahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="line-height: normal;"><font size="3">اگر ما یک جایی موفق هستیم و از ما به نیکی یاد می کنند، باید باعث پیشرفت ما شود، نه باعث پس رفت ما. راهنما باید از شاگردش تکلیف بخواهد، باید دلسوزش باشد، باید عاشق رهایی شاگردش باشد</font></span></p> text/html 2020-02-15T10:02:48+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی وادی ششم آگاهی وشناخت به صداهای درون ورسیدن به‌فرمان عقل http://azadic60.mihanblog.com/post/1285 <font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهاردهمین جلسه از دوه هفدهم از کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران نمایندگی آزادی ویره با استادی مسافرفرشید و با نگهبانی مسافر علی اصغر و با دبیری مسافر صفی الله با دستور جلسه</font><font face="Mihan-Koodak">《وادی ششم و تاثیر آن بر روی من‌》 و تولد سومین سال رهایی مسافر خیرالله </font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پنجشنبه 24 بهمن‌ ماه ساعت 17: آغاز به کار کرد. </font></font><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/K1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-02-13T11:26:32+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ، وادی ششم‌ http://azadic60.mihanblog.com/post/1282 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">نهمین جلسه از دوره شانزدهم &nbsp;سری کارگاه</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی با استادی مسافر علی اکبر ،نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه</span><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Koodak" style="direction: rtl;">《 وادی ششم و تاثیرآن بر روی من 》</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 17: آغاز به کار کرد.</span></div> <div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/ali1.jpg" alt=""></div> </div>